H O M E          O V E R          S C H I L D E R I J E N          C O N T A C T A B O U T                                  P A I N T I N G S                     J O E P  B U I J S  G A L L E R Y  A M S T E R D A M WITNESS 100 : 120 cm mixed media, acrylic paint, canvas HANG OVER BEAUTY 100 : 120 cm acrylic paint, ink, feathers, canvas TELL ME 100 : 120 cm acrylic paint, mixed media, canvas TEARS 100 : 120 cm  acrylic paint, ink, chalk, charcoal, canvas WITNESS 100 : 120 cm mixed media, acrylic paint, linen    TEARS 100 : 120 cm  acrylic paint, ink, chalk, charcoal, linen    TELL ME 100 : 120 cm acrylic paint, mixed media, linen   € HANG OVER BEAUTY 100 : 120 cm acrylic paint, ink, feathers, linen    DISSOLVING NEW WORLD ORDER 100 : 120 cm acrylic paint, ink, water, charcoal, liinen DISSOLVING NEW WORLD ORDER 100 : 120 cm acrylic paint, ink, water,                                                       charcoal, liinen   € RESPONSIBLE 100 : 120 cm acrylic paint,ink, water, charcoal, linen  RESPONSIBLE 100 : 120 cm acrylic paint,ink, water, charcoal, linen  € PORTRAIT ROBERT DULMERS 100 : 120 cm acrylic paint, ink, linen PORTRAIT MILA 100 : 100 cm mixed media,charcoal, ink, chalk, acrylic paint, linen PORTRAIT OF AMSTERDAM MAN HENKIE 50 :70 cm  acrylic paint, ink, chalk, charcoal, linen PORTRAIT AFRICAN MAN 80 :100 cm  charcoal, paper commissioned portrait ROBERT DULMERS 100 : 120 cm acrylic paint, ink, linen commissioned PORTRAIT MILA 100 : 100 cm mixed media,charcoal, ink, chalk, acrylic paint, linen commissioned portrait AMSTERDAM MAN HENKIE 50 :70 cm  acrylic paint, ink, chalk, charcoal, linen commissioned portrait AFRICAN MAN 80 :100 cm  charcoal, paper G-SPOT-GOD 80 : 100 cm acrylic paint, ink, charcoal, linen G-SPOT-GOD 80 : 100 cm acrylic paint, ink, charcoal, linen  € REFLECTION 100 : 100 cm acrylic paint, charcoal, chalk, mixed media, linen REFLECTION 100 : 100 cm acrylic paint, charcoal, chalk, mixed media, linen Joep Buijs painting TELL ME  behind glass window of his Amsterdam gallery Joep working on TELL ME 100 : 120 cm acrylic paint, charcoal, chalk, linen PHOTO Eva Aben The works by Joep Buijs in this period are mainly focused upon the reflection of ‘That’ which is present in the mind and heart of the inner man’. Of essential importance to Joep is to explore and examine the inner experience of existence and how to express that energetical awareness in paint on a canvas. "The paintings in this period express my interest in the connection that we, as breathing people on Earth, feel between us and our origin/creator. That may be our parents or the Universe itself. The mystery of our origin and purpose of our lives intrigues me. I use the image of my daughter, my girlfriend and myself frequently in my paintings. This way I try to reach beyond the veil of normality by painting the people most close and loved by me. I do not distrust our joy, happiness and love but am aware of the temporary nature of their expression through us, while we live a human life. To me, any experienced beauty generated by the paintings is nothing more than an invitation to pass through a gateway that may lead to a greater perception of the beauty and intensity of our human existence/reality." De schilderijen van Joep Buijs in deze periode zijn voornamelijk gericht op de reflectie van 'Datgene' dat aanwezig is in de geest en het hart van de mens . Van essentieel  belang voor Joep is het verkennen en onderzoeken van de innerlijke ervaring van het bestaan en hoe dat energetische bewustzijn in verf op een doek uit te drukken. En dan met name in de weergave van het menselijk uiterlijk, het gelaat. "De schilderijen in deze periode duiden op mijn interesse in de verbinding die we, als ademende mensen op Aarde, voelen tussen ons en onze oorsprong / schepper. Dat kunnen onze ouders zijn of het heelal zelf. Het mysterie van onze oorsprong en het doel  van onze gewaarwording van  'levend zijn' intrigeert mij. Ik gebruik de afbeelding van mijn dochter, mijn vriendin en mijzelf vaak in mijn schilderijen. Op deze manier probeer ik verder te komen dan de sluier van de normaliteit door de mensen die mij het meest dichtbij en geliefd zijn, te schilderen. Ik wantrouw onze vreugde, geluk en liefde geenszins maar ben mij bewust van de tijdelijke aard van hun expressie door ons, terwijl we ons menselijke leven leven. Voor mij is elke te ervaren schoonheid die door de schilderijen wordt gegenereerd, niets meer of minder dan een uitnodiging om een bewustwordingspoort door te gaan. Een traject dat kan leiden tot een grotere perceptie van de schoonheid en intensiteit van ons menselijke bestaan , onze realiteit." P A R T 1     P A R T  3 S E L E C T E D  P A I N T I N G S  2 0 0 8 - 2 0 1 0 S E L E C T I E  S C H I L D E R I J E N  2 0 0 8 - 2 0 1 0 P A R T  2 s c h i l d e r i j e n  m e t   e e n         z i j n  t e  k o o p    p r i j z e n  o p  a a n v r a a g         p a i n t i n g s  m a r k e d  w i t h       a r e  i n  s t o c k         p r i c e s  o n  r e q u e s t P A R T 1     P A R T  3 H O M E          O V E R          S C H I L D E R I J E N          C O N T A C T  A B O U T                                  P A I N T I N G S