H O M E          O V E R          S C H I L D E R I J E N          C O N T A C T A B O U T                                  P A I N T I N G S                     J O E P  B U I J S  G A L L E R Y  A M S T E R D A M P A I N T I N G S  1 9 9 9 - 2 0 0 7 S C H I L D E R I J E N  1 9 9 9 - 2 0 0 7 H A Z E N S T R A A T   G A L E R I E - A T E L I E R D E E L 1 - P A R T  1 HAPPY WOMAN BEACHBLUE 100 : 120 cm  acrylic paint, linen HAPPY WOMAN SENSATION  100 : 120 cm  oil paint,linen HAPPY WOMAN MEMORY 50 : 70 cm  acrylic paint, chalk, charcoal, linen HAPPY WOMAN EXSTACY 100 : 10 cm acrylic paint, mixed media, linen HAPPY WOMAN EXSTACY 2 120 : 120 cm mixed media, acrylic paint, linen HAPPY WOMAN EXSTACY 100 : 10 cm acrylic paint, mixed media, linen HAPPY WOMAN EXSTACY 2 120 : 120 cm mixed media, acrylic paint, linen HAPPY WOMAN BEACHBLUE 100 : 120 cm  acrylic paint, linen HAPPY WOMAN SENSATION  100 : 120 cm  oil paint,linen HAPPY WOMAN MEMORY 50 : 70 cm  acrylic paint, chalk, charcoal, linen TOUCHABLE 80 : 100 cm acrylic paint, charcoal, linen TOUCHABLE 80 : 100 cm acrylic paint, charcoal, linen UNTOUCHABLE 100 : 100 cm acrylic paint, charcoal, mixed media, linen UNTOUCHABLE 100 : 100 cm acrylic paint, charcoal, mixed media, linen HAPPY WOMAN PRESENTS   50 : 100 cm acrylic paint, linen HAPPY WOMAN PRESENTS 50 : 100 cm acrylic paint, linen Joep Buijs met labrador Ayla. Atelier Hazenstraat 2005 MINISTERS VERMEEND EN VAN BOXTEL MET JOEP BUIJS DEN HAAG 2001 MINISTER WILLEM VERMEEND VOOR SCHILDERIJ JOEP BUIJS VOLKSKRANT 2002 GROEPSPORTRET RAAMCONVENANT GROTE BEDRIJVEN 2001 200 : 200 cm charcoal, acrylic paint, linen GROEPSPORTRET RAAMCONVENANT GROTE BEDRIJVEN 2001 200 : 200 cm charcoal, acrylic paint, linen MINISTERS VERMEEND EN VAN BOXTEL MET JOEP BUIJS DEN HAAG 2001 MINISTER WILLEM VERMEEND VOOR SCHILDERIJ JOEP BUIJS VOLKSKRANT 2002 Joep Buijs and labrador Ayla. Atelier Hazenstraat 2005 ‘De eerste schilderijen die ik in de Hazenstraat schilderde waren de HAPPY WOMEN schilderijen (zie boven). Maar ook deed ik verschillende andere projecten. Zoals het grootste karikatuurgroepsportret van Nederland. 200 : 200 cm. Een artistieke bevestiging van het Raamconvenant (ter stimulering van de werkvoorziening voor allochtonen) voor Grote Bedrijven 2001. CEO’s en de ministers ondertekenden het schilderij ter plekke.’ 'The first paintings I painted in the Hazenstraat were the HAPPY WOMEN paintings (see above). But also I did several other projects. Like the largest caricature group portrait of the Netherlands. 200: 200 cm. An artistic confirmation of the Framework Covenant (to stimulate the provision of employment for immigrants)for Large Companies 2001. CEOs and ministers signed the painting on the spot.’    KAI (in the womb) 100 : 100 cm acrylic paint, linen commissioned portrait KAI (in the womb) 100 : 100 cm acrylic paint, linen H O N D E N S C H I L D E R I J E N > D O G P A I N T I N G S >
H O M E          O V E R          S C H I L D E R I J E N          C O N T A C T A B O U T                                  P A I N T I N G S