LIFE 100 : 100 cm  acrylic paint, ink, chalk, textile, canvas G D 100 : 100 cm acrylic paint, ink, chalk, textile, dried roses, canvas DREAM 100 : 100 cm acrylic paint, ink, chalk, canvas AWAKENING 90 : 90 cm ink, acrylic paint, toys, canvas NOISE 100 : 100 cm  acrylic paint, charcoal, textile, coffee, ink, canvas STAR 100 : 100 cm  acrylic paint, canvas OPTIONS 90 : 90 cm acrylic paint, ink, pieces of puzzle, canvas
H O M E          O V E R          S C H I L D E R I J E N          C O N T A C T A B O U T                                  P A I N T I N G S                     J O E P  B U I J S  G A L L E R Y  A M S T E R D A M MOTHER 80 : 100 cm mixed media, acrylic paint, canvas BIRTH OF A FATHER 85 : 130 cm mixed media, acrylic paint, dried roses, canvas SING A SONG 100 : 120 cm charcoal, ink, acrylic paint, mixed media canvas FATHER 100 : 100 cm acrylic paint, mixed media,textile, canvas SLEEP 80 : 100 cm mixed media, feathers, toy, photographs, canvas DON'T FORGET 2 FCK ME -1  40 : 120 cm acrylic paint, ink, charcoal, canvas DON'T FORGET 2 FCK ME -2  40 : 120 cm acrylic paint, ink, charcoal, mixed media, canvas DON'T FORGET 2 FCK ME -3  40 : 120 cm acrylic paint, charcoal, ink, canvas FRAGILE 100 : 120 cm charcoal, ink, acrylic paint, canvas  HAPPINESS. 100 : 150 cm.acrylic paint, textile, ink, charcoal on linen G D 100 : 100 cm acrylic paint, ink, chalk, textile, dried roses, canvas LIFE 100 : 100 cm  acrylic paint, ink, chalk, textile, canvas OPTIONS 90 : 90 cm acrylic paint, ink, pieces of puzzle, canvas  € DREAM 100 : 100 cm acrylic paint, ink, charcoal, chalk, canvas NOISE 100 : 100 cm  acrylic paint, charcoal, textile, coffee, ink, canvas AWAKENING 90 : 90 cm ink, acrylic paint, toys, canvas € STAR 100 : 100 cm  acrylic paint, canvas FATHER 100 : 100 cm acrylic paint, mixed media,textile, canvas   SLEEP 80 : 100 cm mixed media, feathers, toy, photographs, canvas   € SING A SONG 100 : 120 cm charcoal, ink, acrylic paint, mixed media canvas LOVE, DON'T FORGET 2 FCK ME 3 x 40 : 120 cm acrylic paint, charcoal, ink,                                                                                                                                            canvas  € HAPPY. 100 : 150 cm.acrylic paint, textile, ink, charcoal, canvas MOTHER 80 : 100 cm mixed media, acrylic paint, canvas  € FRAGILE/FEAR 70 : 100 cm charcoal, ink, acrylic paint, canvas  € BIRTH OF A FATHER 85 : 130 cm mixed media, acrylic paint, dried flowers, canvas S E L E C T E D  P A I N T I N G S  2 0 0 8 - 2 0 1 0 S E L E C T I E  S C H I L D E R I J E N  2 0 0 8 - 2 0 1 0 P A R T  1 De schilderijen van Joep Buijs in deze periode zijn voornamelijk gericht op de reflectie van 'Datgene' dat aanwezig is in de geest en het hart van de mens. Van essentieel belang voor Joep is het verkennen en onderzoeken van de innerlijke ervaring van het bestaan en hoe dat energetische bewustzijn in verf op een doek uit te drukken. En dan met name in de weergave van het menselijk uiterlijk, het gelaat. "De schilderijen in deze periode duiden op mijn interesse in de verbinding die we, als ademende mensen op Aarde, voelen tussen ons en onze oorsprong/schepper. Dat kunnen onze ouders zijn of het heelal zelf. Het mysterie van onze oorsprong en het doel  van onze gewaarwording van  'levend zijn' intrigeert mij. Ik gebruik de afbeelding van mijn dochter, mijn vriendin en mijzelf vaak in mijn schilderijen. Op deze manier probeer ik verder te komen dan de sluier van de normaliteit door de mensen die mij het meest dichtbij en geliefd zijn, te schilderen. Ik wantrouw onze vreugde, geluk en liefde geenszins maar ben mij bewust van de tijdelijke aard van hun expressie door ons, terwijl we ons menselijke leven leven. Voor mij is elke te ervaren schoonheid die door de schilderijen wordt gegenereerd, niets meer of minder dan een uitnodiging om een bewustwordingspoort door te gaan. Een traject dat kan leiden tot een grotere perceptie van de schoonheid en intensiteit van ons menselijke bestaan , onze realiteit." The paintings by Joep Buijs in this period are mainly focused upon the reflection of ‘That’ which is present in the mind and heart of the man. Of essential importance to Joep is to explore and examine the inner experience of existence and how to express that energetical awareness in paint on a canvas. "The paintings in this period express my interest in the connection that we, as breathing people on Earth, feel between us and our origin/creator. That may be our parents or the Universe itself. The mystery of our origin and purpose of our lives intrigues me. I use the image of my daughter, my girlfriend and myself frequently in my paintings. This way I try to reach beyond the veil of normality by painting the people who are most close and loved by me. I do not distrust our joy, happiness and love but I am aware of the temporary nature of their expression through us, while we live a human life. To me, any experienced beauty that is generated by the paintings is nothing more (or less) than an invitation to pass through a gateway that may lead to a greater perception of the beauty and intensity of our human existence/reality." P A R T  2     P A R T  3 s c h i l d e r i j e n  m e t   e e n         z i j n  t e  k o o p    p r i j z e n  o p  a a n v r a a g         p a i n t i n g s  m a r k e d  w i t h       a r e  i n  s t o c k         p r i c e s  o n  r e q u e s t H O M E          O V E R          S C H I L D E R I J E N          C O N T A C T  A B O U T                                  P A I N T I N G S